Tín ngưỡng Thờ mẫu tứ phủ - Chốn thiêng nơi cõi thực

1 năm 6 ngày trước

Với mong muốn để mọi người tiệm cận và phản ánh chân thật bản sắc dân gian đặc sắc trong tín ngưỡng thờ Mẫu, cuốn sách “Tín ngưỡng thờ Mẫu tứ phủ - Chốn thiêng nơi cõi thực” ra mắt bạn đọc nhân dịp tròn 1 năm UNESCO công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể  đại diện của nhân loại.

Viết bình luận

Tin liên quan