Tin quốc tế

2 giờ 4 phút trước
01:38
Năm 1956, tại vùng vịnh Minamata, bệnh nhiễm độc thủy ngân được phát hiện lần đầu tiên.
3 giờ 57 phút trước
01:54
5 giờ 7 phút trước
01:17