Tin quốc tế

10 giờ 10 phút trước
01:48
Một hệ sao mới với 8 hành tinh giống như hệ Mặt Trời của chúng ta vừa mới được phát hiện nhờ sự hỗ trợ của kính viễn vọng không gian. Đây là hệ sao lớ
10 giờ 44 phút trước
01:07
Sự gia tăng rác thải điện tử, gồm các sản phẩm như điện thoại di động, TV, tủ lạnh và các đồ chơi điện tử, đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với
14 giờ 10 phút trước
01:19