Tòa án Mỹ ra phán quyết ngừng công trình đường ống dẫn dầu sang Canada

Tòa án Mỹ ra phán quyết ngừng công trình đường ống dẫn dầu sang Canada
Tòa án Mỹ ra phán quyết ngừng công trình đường ống dẫn dầu sang Canada