Tòa án Thành phố Phnom Penh mở phiên tòa xét xử cựu thủ lĩnh đảng đối lập

Tòa án Thành phố Phnom Penh mở phiên tòa xét xử cựu thủ lĩnh đảng đối lập
Tòa án Thành phố Phnom Penh mở phiên tòa xét xử cựu thủ lĩnh đảng đối lập
Tòa án Thành phố Phnom Penh mở phiên tòa xét xử cựu thủ lĩnh đảng đối lập