Tổng thống Mỹ tới Anh trong mối hoài nghi về kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh

Tổng thống Mỹ tới Anh trong mối hoài nghi về kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh