Trên 41.500 biên chế  được tinh giản

1 năm 3 tuần trước

Tính đến hết 30/6/2019, cả nước đã tinh giản được hơn 41.500 biên chế, trong đó biên chế khối cơ quan Chính phủ quản lý chiếm 6.75%.

Viết bình luận

Tin liên quan