Triều cường làm vỡ nhiều tuyến bờ bao tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

4 tháng 1 tuần trước