Trung Quốc cưỡng chế hình sự hàng chục đối tượng liên quan vụ nổ nhà máy hóa chất nghiêm trọng

Trung Quốc cưỡng chế hình sự hàng chục đối tượng liên quan vụ nổ nhà máy hóa chất nghiêm trọng
Trung Quốc cưỡng chế hình sự hàng chục đối tượng liên quan vụ nổ nhà máy hóa chất nghiêm trọng