Tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ

11 tháng 1 tuần trước

Thực hiện nhiệm vụ, theo kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất năm 2019, vừa qua, Biên đội tàu Cảnh sát biển - Hải đoàn 11 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã bắt đầu chuyến tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ. Đây cũng là lần thứ 17 lực lượng Cảnh sát biển hai nước thực hiện tuần tra chung kể từ khi Hiệp định nghề cá Vịnh Bắc Bộ có hiệu lực. 

 Hoạt động Mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" là một trong những hoạt động chính của đợt thực hiện tuần tra chung. Hai năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 5.400 cán bộ và nhân dân, gần 800 học sinh; cấp phát 23.600 tờ rơi, gần 300 cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho hàng trăm tàu cá cùng ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc Bộ Tư lệnh vùng quản lý. 

Tại lần kiểm tra lần này, Lực lượng Cảnh sát biển hai nước đã tiến hành hội đàm để thống nhất phương án, kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa hai bên. Cụ thể, hai bên tiến hành kiểm tra, giám sát Hiệp định hợp tác nghề cá tại 9 điểm trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Thông qua các hoạt động của chuyến tuần tra chung đã nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện thỏa thuận về Quy chế kiểm tra liên hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam - Trung Quốc./. 

Viết bình luận

Tin liên quan