Tuyến cáp AAG nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố lần thứ 4

5 ngày 22 giờ trước