Tuyến đường đèo Mimosa vào Đà Lạt xuống cấp trầm trọng

3 tháng 1 tuần trước
Tuyến đường đèo Mimosa dài khoảng 10km nối thành phố Đà Lạt với thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, mặt đường đèo Mimosa đã xuống cấp trầm trọng, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với các phương tiện lưu thông.