Tuyên Quang di dời 106 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

1 tháng 3 tuần trước

Thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đã di dời khẩn cấp và tổ chức tái định cư, sắp xếp ổn định cho 106 hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm khi có thiên tai xảy ra.

Viết bình luận

Tin liên quan