Tuyên Quang

1 tuần 10 giờ trước

Tính đến tháng 7/2020, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xong 46 cây cầu dân sinh với tổng mức đầu tư trên 201 tỷ đồng.