VINGROUP TIẾP TỤC TÀI TRỢ 100 TỶ ĐỒNG MUA GÓI THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.

VINGROUP TIẾP TỤC TÀI TRỢ 100 TỶ ĐỒNG MUA GÓI THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.