Vụ tai nạn máy bay Ethiopia: Ethiopia Airlines xác nhận gửi 2 hộp đen tới Pháp

Vụ tai nạn máy bay Ethiopia: Ethiopia Airlines xác nhận gửi 2 hộp đen tới Pháp
Vụ tai nạn máy bay Ethiopia: Ethiopia Airlines xác nhận gửi 2 hộp đen tới Pháp