Xác tàu đắm gây ô nhiễm môi trường cảng cá Sa Huỳnh

2 tháng 2 tuần trước

Do hư hỏng, do thiếu tiền tu sửa hoặc vì nhiều lý do khác nhau, nhiều con tàu đánh cá đã bị ngư dân bỏ mặc tại các cửa sông ở Quảng Ngãi, nhiều khu vực trở thành nghĩa địa tàu cá, đang gây ô nhiễm môi trường và gây mất an toàn luồng lạch.

Viết bình luận

Tin liên quan