Xe container chở 20 tấn chuối bị lật nghiêng tại ngã tư Cẩm Vịnh (Hà Tĩnh)

Xe container chở 20 tấn chuối bị lật nghiêng tại ngã tư Cẩm Vịnh (Hà Tĩnh)
Xe container chở 20 tấn chuối bị lật nghiêng tại ngã tư Cẩm Vịnh (Hà Tĩnh)
Xe container chở 20 tấn chuối bị lật nghiêng tại ngã tư Cẩm Vịnh (Hà Tĩnh)