Xe hợp đồng điện tử và xe taxi không phải gắn hộp đèn

1 tháng 3 ngày trước

Nghị định 10/2020 (thay thế Nghị định 86/2014) quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô có rất nhiều điểm mới đáng chú ý. Đặc biệt là quy định xe taxi và xe hợp đồng điện tử đều không bắt buộc gắn hộp đèn như trước đây. 

Viết bình luận

Tin liên quan