Xung quanh câu chuyện chậm tiến độ cưỡng chế

5 tháng 5 ngày trước

Một điệp khúc thường thấy sau khi có quyết định cưỡng chế là lùi thời hạn, chậm tiến độ hạn chót, gia hạn rồi lại hạn chót... Tại sao lại như vậy, quá trình cưỡng chế thường vướng mắc ở đâu?

Viết bình luận

Tin liên quan